Marci Shore

    je americká historička. Prednáša dejiny európskeho myslenia a kultúry na Yale University. Českým a slovenským dejinám sa venovala v štúdii Engineering in the Age of Innocence: A Genealogy of Discourse Inside the Czechoslovak Writer’s Union, 1949 – 1967 (Inžinieri v ére nevinnosti: genealógia diskurzu v Československom zväze spisovateľov, 1918 – 1968). Je autorkou kníh Caviar and Ashes: A Warsaw Generation’s Life and Death in Marxism, 1918 – 1968 (Kaviár a popol: život a smrť generácie očarenej a rozčarovanej marxizmom) a najnovšie The Taste of Ashes: The Afterlife of Totaliarianism in Eastern Europe (Chuť popola: Posmrtný život totality vo Východnej Európe). „Pri písaní dejín ‚komunizmu po komunizme‘ prikladám mimoriadny význam tomu, aby dobrá historiografia mala na čitateľa rovnaký účinok ako dobrá literatúra: mala by dať krídla jeho fantázii a preniesť ho do čias a na miesto, kde pravdepodobne nikdy nebol. V beletrii sa tomu hovorí ‚vypnúť pochybnosti‘: akoby ste sa presunuli do tohto obdobia a na miesto, kde ste sami neboli. Mali by ste počuť a vidieť a voňať, ako sa vtedy žilo, mali by ste si tam vedieť predstaviť samých seba, ako je to len možné. Keď hovorím o ‚vypnutí pochybností‘, chcem zdôrazniť, že akýkoľvek okamih v minulosti je mimoriadne zložitý. Za celých pätnásť rokov, ktoré som strávila cestovaním po Východnej Európe a štúdiom v archívoch, som sa zriedkakedy stretla s ľuďmi, ktorí by boli absolútne zlí alebo absolútne dobrí. Väčšina je niekde uprostred. Ľudia sa skladajú z odtieňov sivej a majú obrovskú schopnosť odpúšťať a zrádzať, byť sebeckí a nezištní, často veľmi nepredvídaným spôsobom.“