Adam Michnik

    je poľský novinár, historik a spisovateľ. Zakladateľ a šéfredaktor denníka Gazeta Wyborcza. Žije vo Varšave, pôsobí aj ako hosťujúci profesor na univerzite Princetone. V slovenskom preklade vyšli jeho eseje pod názvom Plávať proti prúdu, Zlosť a hanba, Smútok a hrdosť výber zo spoločenských, politických, historických a filozofických úvah z rokov 1995 – 2005 a eseje Sokratov tieň. V rozhovore s Tomášom Forróm povedal: „Adam Michnik je Poliak, nie Žid. Je Poliak so židovským pôvodom, tak ako sú Poliaci s nemeckým či francúzskym pôvodom. A čo pre mňa znamená holokaust? ,Anus Mundi’ – konečník sveta. Najstrašnejšie miesto v histórii ľudstva. Je pre mňa symbolom – toho, čo všetko možno z človeka urobiť. Symbolom barbarstva, krutosti, hrôzy, totalitarizmu. Zločinu. Predovšetkým je však symbolom a zároveň mementom, že niečoho takého sme my ľudia schopní. Ako napísala spisovateľka Sofia Nałkowská, je symbolom, že ,čosi takéto dokáže spôsobiť jeden človek druhému’. Ľudia ľuďom. Kvôli tomuto musí byť spomienka na holokaust – podobne ako skanzeny stalinských gulagov – pre nás stále prítomná. (…) Pokiaľ hovoríme o našej každodennosti, antisemitizmus možno ešte existuje, ale skôr ako marginálny ,miestny folklór’. Ale, samozrejme, vyskytuje sa. Je to akási trvalá stopa v pamäti – spôsob, akým možno okamžite rozpoznať istý typ ľudí. Niektorých ľudí rozpoznáme podľa toho, čo radi čítajú. Hneď si ich vieme zaradiť, ak povedia, že čítajú Camusa, Hrabala alebo povedzme Dominika Tatarku. Iných spoznáme podľa antisemitizmu. Je to poznávacie znamenie pre krajnú, šovinistickú pravicu, a to nielen v Poľsku. Je to fenomén v celej Európe, napríklad vo Francúzsku. V Poľsku vôbec nevnímam antisemitizmus ako nejakú aktívnu silu vo verejnom živote. Pokiaľ u nás pôsobí, je to skôr v oblasti historického myslenia. Pre Poliakov je ťažké si priznať, že vo svojej histórii neboli národom nevinných obetí, ako v to chceli dlho veriť. Dokázali sme iným aj ubližovať – rovnako, ako to dokázali aj Židia alebo Slováci. (…) Kdekto si predstavuje, že v Poľsku vládnu Židia. Ale, akí Židia? Kde sú tí Židia? Je to absurdné, ale naďalej to medzi ľuďmi pôsobí. Často hovorím, že v normálnom antisemitizme si poviete: Michnik je Žid, takže bude určite sviňa. Ale v Poľsku sa to hovorí naopak: Michnik je sviňa, takže to určite musí byť Žid.”
    Foto: Peter Župník/Stredoeurópske fórum