André Staltz

    je bloger a programátor, ktorý väčšinu svojho času trávi vytváraním transparentného softvéru. Brazílčan, žijúci v Helsinkách. Venuje sa najmä užívateľskému rozhraniu, JavaScriptu, peer-to-peer sieťam a reaktívnemu programovaniu. S programovaním začal ako programátor hier, a od roku 2013 bol senior developperom crowdfundingového portálu Futurice. Z jeho analýzy Prečo web umiera a prečo sa to začalo roku 2014, ktorú nájdeme na jeho osobnom blogu, citovali koncom októbra veľké európske portály: „Od deväťdesiatych rokov do roku 2010 sme zažívali Web, ktorý bol, síce nedokonale, ale predsa len, verný svojmu pôvodnému zmyslu. Diverzita Webu dávala priestor najrôznejšiemu druhu biznisu, ktorý mohol inovovať a objavovať, mohli rásť nezávislé skupiny orientované na rôzne záľuby a záujmy, a osobné stránky, ktoré mohli bežať na ktoromkoľvek fyzickom serveri. Diverzita infraštruktúry internetu je priamo prepojená s úspechom rôznych komunít a podnikov na Webe. Jeho otvorenosť je podstatná pre jeho bezpečnosť, prístupnosť, inovatívnosť aj otvorenú súťaž. Po roku 2014 sme začali strácať plody tejto ekonomickej a infraštruktúrnej diverzity. Len ťažko sa dá súťažiť s Cloud službami Amazonu a Googlu, ktoré využíva obrovské množstvo stránok pre svoj biznis. Každá stránka, ktorá ašpiruje na významnejší pohyb, závisí od pohybu na Facebooku a na Googli. (…) Postupný odklon Googlu od vyhľadávania ukazuje, ako posilňuje svoju stratégiu mimo Webu. Kedysi bol Google len nástroj, ktorý  významným spôsobom pomáhal Webu tým, že ho indexoval. Časom už pre Google prestalo byť príťažlivé byť iba vyhľadávačom. Zmenili to aj v definícii svojej misie na: ,organizovať informácie sveta a urobiť ich univerzálne prístupnými a užitočnými’. Princíp vyhľadávača sa vyčerpal. Niekoľkosekundová cesta od požiadavky na vyhľadávanie k výsledkom, k webovej stránke, k informácii, je pridlhá, nestačí vytvoriť ideálnu užívateľskú skúsenosť. Cieľom je vystrihnúť z tejto cesty prostredníkov. (…) Google už nie je internetová firma, je to internetová znalostná firma. Facebook nie je internetová firma, je to sociálna internetová firma. Kedysi medzi sebou súťažili, a táto súťaž udržovala internetový trh rôznorodým. Dnes sa zdá, že sú spokojní so svojou pravouhlou dominanciou nad časťami Webu, a my prichádzame o rôznosť možností. (…) Web zrejme umrie podobným spôsobom, ako umiera väčšina technológií: jednoducho len bude menej atraktívnou technológiou ako tie novšie. A tak, ako mizne väčšina zastaraných technológií, nezmizne naraz, ani nezmizne úplne. Aj dnes si ešte môžete kúpiť walkman, a počúvať hudbu z pásky, ale technológia ako taká už stratila svoju spoločenskú relevantnosť. Smrť Webu príde tak, že ho postupne budeme čoraz menej potrebovať, nie ako dramatická strata. Internet Web prežije. GOOG-FB-AMZN budú závislé od podzemných internetových káblov (,chrbtica‘), pretože to je technický výdobytok. A zároveň veľa aspektov internetu stratí na význame, a základná infraštruktúra sa bude zdokonaľovať jedine pre pohyb na GOOG, FB, AMZN. Už to nebude koncept ,siete sietí‘, ale len ,sieť troch sietí‘. Môžeme ju nazvať Trinet. Web a internet reprezentovali slobodu: efektívnu a nekontrolovanú výmenu informáciu medzi ľuďmi bez ohľadu na hranice. V Trinete máme ešte živšiu výmenu informácií medzi ľuďmi, ale obetujeme slobodu. Niečo za niečo. Mnohí z nás sa prebudia do tragédie tejto výmeny, až keď bude skutočnosťou.“ 
    Foto: Reactive