Claus Offe

    je nemecký sociológ, politológ a filozof. Žije v Berlíne. V druhej polovici šesťdesiatych rokoch pracoval na Goetheho univerzite v Inštitúte pre sociálny výskum u Jürgena Habermasa, a spolu s ním sa venoval sociologickým a politologickým aspektom Habermasovej filozofie. Od roku roku 2005 je profesorom politickej sociológie na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Patrí medzi zakladajúcich členov siete Basic Income European Networks (dnes Basic Income Earth Network), hnutia za všeobecný občiansky príjem. V súčasnosti ako emeritný profesor prednáša v Berlíne na Hertie School of Governance.