Marcia Pally

    je americká literárna vedkyňa. Žije v New Yorku. Je profesorkou na Newyorskej univerzite, ale hosťovala napríklad aj na Humboldtovej univezite v Berlíne. Je autorkou viacerých kníh, niektoré vyšli aj v Európe. Hlavným predmetom jej záujmu je vzájomné pôsobenie a prekrývanie kultúry, náboženstva a vplyv kultúry na používanie jazyka, otázky slobody vyjadrovania a cenzúry. Publikuje v The New York Times, The Nation a v časopise Index on Censorship; v Európe, najmä v Nemecku v novinách Die Zeit.