Viktor Jerofejev

    je ruský spisovateľ. Žije v Moskve. Narodil sa do rodiny sovietskeho diplomata a časť detstva strávil v Paríži. V Moskve vyštudoval literatúru, neskôr začal byť sovietskej moci podozrivý a jeho diela sa až do perestrojky nesmeli v Sovietskom zväze publikovať. Roku 1988 bol jedným z hlavným iniciátorov významného neoficiálneho literárneho zborníka Metropol. Jeho prvým slávnym románom bola Ruská krásavica, ktorá vyšla vo viacerých jazykoch, a neskôr Dobrý Stalin. Je tiež editorom a zostavovateľom antológie Ruské kvety zla, publikovanej vo viacerých krajinách. Všetky tri tieto knihy sú k dispozícii v slovenských prekladoch. Podľa jeho poviedky Život s idiotom vznikla opera a roku 1993 aj film. Je pravidelným autorom International Herald Tribune, časpisov The New Yorker, New York Review of Books a Times Literary Supplement, v moskovskej televízii má svoj vlastný literárny program. Ako posledná mu v slovenskom preklade vyšla kniha Encyklopédia ruskej duše. “Za vleklým krvavým konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskom stojí konflikt predstáv o svete. Ruská idea o službe vlasti je cudzia európskej, a pre Rusov je západné bezpečnostné myslenie úradnícke. Všetko je vlastne zjavné. Putinovo Rusko bojuje za znovunastolenie veľkého impéria a potvrdenie statusu veľmoci. Zo strany Ukrajiny ide o útek na Západ, túžbu po slobodnom a pohodlnejšom živote. Západ mal ešte donedávna, určite do Euromajdanu, voči Ukrajine skôr odstup, aj napriek Oranžovej revolúcii, do veľkej miery aj preto, ako neslávne dopadla. Ale ľadový vietor konfrontácie Majdanu so štátnou mocou a nervózny, čoraz protieurópskejší postoj Moskvy, Západ postupne presvedčili, že Ukrajina vôbec nie je taká archaická a zaostalá, že to nie je beznádejný prípad a že tam existujú živé, rozumné sily. No Rusko využilo revolučný chaos v Kyjeve bez akýchkoľvek zábran – naopak – v neochvejnom presvedčení, že je historicky v práve, si privlastnilo Krym, Západ to šokovalo a vážne pobúrilo. No politický aspekt konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou nie je to, čo je rozhodujúce. Rozhodujúce je, že sa rozhorel ostrý konflikt medzi, na jednej strane, európskymi hodnotami, ku ktorým cíti puto významná časť ukrajinského obyvateľstva, a fundamentálnymi ruskými hodnotami na druhej strane – ktoré Západ odmieta alebo nechce nechce uznať.”