2011: Koniec budúcnosti


V novembri 2011 sa bude v bratislavskom divadle Astorka / Korzo ’90 konať tretie Stredoeurópske fórum, medzinárodné diskusné podujatie, ktoré sa snaží v konfrontácii rôznych pohľadov, intelektuálnych svetov a skúseností spoločne s prítomnou verejnosťou hľadať odpovede na základné problémy Strednej Európy. Roky, v ktorých spoločnosť prichádza o svoje doterajšie istoty, keď vyskúšané riešenia prestávajú platiť a nové ešte nikto presne nepozná, vždy sprevádza úzkosť z budúcnosti, ktorá je viac než obavou z ekonomickej núdze. Spoločný motív tohtoročných panelov, „Koniec budúcnosti“, odráža tento pocit narastajúcej neistoty. Ešte donedávna sme si budúcnosť – či európsku alebo globálnu – mohli predstavovať ako postupné, lineárne pokračovanie súčasnosti, ale dnes, uprostred ekonomických kríz, preskupovania moci, či nečakaných politických otrasov, už musíme uvažovať skôr o tom, ako bude vyzerať náš život v nepredvídateľnom svete.

16. november 2011 (streda)
KC Dunaj
Stopy
Sprístupnenie výstavy fotografií Petra Župníka

Divadlo Astorka / Korzo ’90
16.30 h
Otvorenie
Rudolf Chmel, podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny

17.00 – 20.00
I. panel: Rozum a strach
V 20. storočí existovali momenty, keď sa ľudia tešili na to, čo ich v budúcnosti čaká. Naša súčasnosť, je však, naopak, časom všeobecného zneistenia a strachu z toho, že budúcnosť nás oberie o istoty, bez ktorých nedokážeme žiť, počnúc pracovným miestom, životným štandardom, až po stav životného prostredia, ktoré udržiavaním istôt ničíme, či hrozbu terorizmu či jednoducho bezhlavého násilia, ktorému nemáme ako čeliť.

Inými slovami, zneistenia zo zásadnej nevypočítateľnosti spoločnosti a nášho sveta vôbec. Podoba sveta, ktorý nás obklopuje, sa mení rýchlejšie, než môžeme zaznamenať.Je namieste závrat? Je namieste strach? Aké sú odpovede rozumu na tento na tento strach? Akým spôsobom sa mení koncept rozumu?
Magdalena Środa(PLL),Dubravka Ugrešić(NL), Václav Bělohradský (CZ), Pascal Bruckner (FR) – moderátor Thierry Chervel (DE)

17. november 2011 (štvrtok)
10.30 – 11.30
Tretia priemyselná revolúcia – Na ceste za novou ekonomickou paradigmou
Jeremy Rifkin (USA) – moderátor Jacek Žakowski (PL)

11.30 – 12.45
Prestávka

11.30 – 12.45
Prezentácia výstavy Stredná a východná Európa pred revolúciou a dnes
Hana Cygonková, ERSTE Group, kurátorka výstavy

13.05 – 15.20
II. panel: Budúcnosť štátu
Občania krajín postkomunistickej časti sveta majú stále ešte dostatočný dôvod nedôverovať pojmu štát, a nielen preto, že štát sa usiloval systematický ovládnuť ľudské životy, ale aj preto, že zlyhal aj ako hospodár majetku, ktorý si privlastnil. Ako sa v posledných rokoch ukázalo, aj slobodné trhy sa môžu, ak sa to tak dá povedať, zrútiť do seba. Bola reťaz kríz, ktorá sa spustila pred tromi rokmi, len prirodzeným výkyvom, alebo je to začiatok zmeny s hlbokými dôsledkami? Prečo so zredukovaným štátom neustúpila korupcia, naopak, narástla do rozmerov, ktoré deštruujú ekonomiku a rozkladajú samotné základy slobodnej spoločnosti, rovnosť občanov pred zákonom, a znemožňujú slobodnú iniciatívu? Aká je zmysluplná budúcnosť štátu? Môžu dnešné globálne protesty dosiahnuť zásadnú zmenu v budúcnosti štátu? Sú to predovšetkým protesty proti nepríjemným dopadom úspor, ktoré môžu zachrániť ich vlastnú budúcnosť? Alebo je to skôr reakcia na neúnosné odcudzenie politiky a nemožnosti akokoľvek ovplyvniť, čo sa deje?
Stav Shaffir (IL), Nina Witoszek-Fitzpatrick (NO), Andrea Bajani (IT), Ivan Krastev (BG) – moderátor Jacek Žakowski (PL)

15.30 – 18.15
III. panel: Jazyk strachu
Václav Havel pred dvomi rokmi vystríhal pred „novými démonmi“, ktorí rozkladajú spoločnosť zvnútra. Živia sa starými traumami z dlho potláčanej minulosti, ale aj neistej budúcnosti. Európsku súdržnosť rozkladá tento strach, ktorý sa dožaduje pevnej ruky a kolektívneho egoizmu väčšiny. V niektorých krajinách Európskej únie zosilnel viac než sa čakalo. Hlasom strachu je staronový jazyk fašizmu, jazyk zlomyseľných náznakov, ktorý preniká tam, kam predtým nemal prístup, do verejného diskurzu, parlamentov, úradov, médií, ktoré majú status služby verejnosti. Ako taký jazyk vzniká? Ako sa mení? A akým jazykom sa s ním dá polemizovať?
Monika Maron (DE), Péter Esterházy (HU), Viktor Jerofejev (RU), Frederik Stjernfelt (DA) – moderátor Michal Hvorecký (SK)

19.00 – 22.30
Udeľovanie cien Biela Vrana
Biela Vrana – ocenenie spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie. Udeľujú ho občianske združenia Aliancia Fair-play a Via Iuris.

18. november 2011 (piatok)
KC Dunaj
16.00 – 18.45
Ako keby som nebola
Slovenská premiéra drámy Juanity Wilson As If I Am Not There (Ako keby som tam nebola). Snímku v Bratislave uvedie Slavenka Drakulić, autorka knihy, podľa ktorej bol nakrútený. (Trailer tu)

Divadlo Astorka / Korzo ’90
19.00 – 19.15
Stredná Európa v Európe
Andrzej Krawczyk, veľvyslanec Poľskej Republiky na Slovensku

19.15 – 21.30
IV. panel: Kontinent medzi nádejou a skepsou
Za hrozbou dezintegrácie eurozóny sa vznáša hrozba postupného rozpadu Európskej únie. Je to sprievodný znak toho, že postupne slabnú dôvody, ktoré boli motorom vytvorenia únie a európskej integrácie? Alebo tieto tie dôvody trvajú, len sa o nich prestalo hovoriť? Aká budúcnosť môže čakať Strednú Európu, keby sa začala rozpadávať? Európska únia je prvou úniou v dejinách, ktorá vznikla striktne demokraticky – aké sú jej historické šance? Je kríza šancou na vnútorne silnejšiu úniu? Čo urobila pre súdržnosť Európy naša časť sveta? Čo môže pre ňu urobiť?
Iveta Radičová (SK), Alexander van der Bellen (AT), Gideon Rachman (UK), Jacques Rupnik (FR) – moderátor Erik Tabery (CZ)